SAĞ LOB SOL LOB TESTİ

 

1-Okuldayken hangi dersleri daha çok severdiniz?
    a) Türkçe, Resim, Sosyal vb.
    b) Fenle ilgili olanları

2-Hangi tip sporları yapmaktan hoşlanırsınız?
   a) Tek başına yapılan sporları
   b) Takım sporlarını

3-Gördüğünüz rüyaları ne sıklıkta hatırlarsınız?
   a) Çoğunlukla hatırlarım
   b) Ender olarak hatırlarım

4-Ellerinizi ve mimiklerinizi konuşurken ne kadar kullanırsınız?
  
 a) Çok kullanırım
 b) Çok az kullanırım

5-İki elinizin parmaklarını birbirine geçirerek kapatın. Hangi elinizin baş parmağı üstte kalıyor? 
   a) Sağ
   b) Sol

6-Şu an saatin kaç olduğunu tahmin edin, şimdi saate bakın, yanılma payınız ne kadar? 
   a) On dakikadan fazla
   b) On dakikadan az

7-Aşağıdakilerden hangisini daha kolay hatırlarsınız? 
   a) İnsanların yüzlerini
   b) İnsanların isimlerini

8-İki gözünü açık tutarak elinizde ki kalemi, bir cam kenarı veya kapı kenarı ile hizalayın. Önce sol gözünüzü, sonra sağ gözünüzü kapatın. Hangi gözünüzü kapatınca kalem daha az oynuyor? 
   a) Sol gözümü kapatınca
   b) Sağ gözümü kapatınca

 

SONUÇ:


---"A" ların sayısı fazla ise, SAĞ beyniniz daha gelişmiştir...
---"B" lerin sayısı fazla ise, SOL beyniniz daha gelişmiştir...

Ben SAĞ beyinli biriyim, çünkü...
-hayal ederim
-duyduklarımı unutmam
-hissederim
-koku alma tad alma benim için çok önemlidir
-sezgilerimi kullanırım
-iç güdülerim kuvvetlidir
-yeni şeyler üretirim
-subjektifim
-boyutları iyi algılarım
-ritim duygum gelimiştir
-bir bütün olarak görürüm
-duygularımla hareket ederim...
 
Ben SOL beyinli biriyim, çünkü.....
-mantık yürütürüm
-lineer düşünürüm
-sınıflandırır-isimlendirir
-dizer listeler yaparım
-analiz ederim
-yapı incelerim
-matematiksel işlemler yaparım
-bilinçli hareket ederim
-dili doğru kullanırım
-detayları görürüm
-inceler ve odaklanırım
-bütünü değil parçayı görürüm
-sistemli ve disiplinli çalışırım
-objektif davranırım...
 
 
SAĞ VE SOL LOB
 
Hem bilimsel hem de spiritüel kaynaklar iki türlü zihin olduğunu, başka bir deyişle insan beyninin sağ ve sol loblarının tamamen farklı çalıştığını söylüyor. Özetle anlatmak gerekirse:

Beynin sol lobu yaratıcı değildir, teknik konularda kapasitelidir. Bir şeyi ancak öğrendikten sonra yapabilir. Mekaniktir. Bu lob, muhakemenin, mantığın, matematiğin lobudur. Hesap, akıl ve düzenin kaynağıdır. Sağ lob ise bunun tam karşıtıdır. Rakamların değil, sözcüklerin, mantığın değil, duygunun lobudur. Güzelliğe ve sevgiye duyarlıdır. Çocuk doğduğu zaman sağ lob işlemektedir, sol lob işlemez. Sonra, dışarıdan aldığı bilgilerle sol lob da işlemeye başlar. Aileden, toplumdan, okuldan öğrendikleriyle sol lob giderek daha çok aktive olur, enerji sağ lobdan sol loba kayar. Eğitim sistemleri tamamen bundan ibarettir; sol lobu destekleyip sağ lobu yok etme çabasıdır. Yedi ile ondört yaşları arasında bu başarılır ve çocuk bir vatandaş haline gelir. Disiplini, dili, mantığı, düz yazıyı öğrenir. Okulda rekabet etmeye başlar, egoist olur. Güce, paraya ilgisi giderek artar ve daha da güçlü olabilmek için nasıl daha iyi eğitim alacağını düşünür, planlar yapar. Ve tabii ki çevresi de onu destekler. Bu koşullarda sağ lob ancak uykudayken işler, bazen de uyuşturucu alındığında. Batı’da uyuşturucunun bu kadar ilgi görmesinin tek nedeni eğitim sisteminin sağ lobu tamamen yok etmeyi başarmış olmasıdır. Çünkü, Batı fazla eğitilmiştir, yani bir tarafa yüklenmiş, aşırıya kaçmıştır. Uyuşturucunun çekiciliği, anında vites değiştirmesinden kaynaklanır. Enerji, sol lobdan sağ loba geçer ve sahte bir mutluluk, coşku, rahatlama hali yaratır. Zihin o denli aşırı bir uca itilmiştir ki duygusal yoksunluktan kaynaklanan bir isyan ihtiyacı doğmuştur ve insanlar; sevginin, şiirin, doğanın ve ruha gerçek doyumu veren güzelliklerin eksikliğini uyuşturucu ile gidermeye çalışırlar.

İnsanlık bu kadar keyifsiz ve coşkusuz yaşamaya daha ne kadar devam edebilir ki? Durum ortada değil mi? Yetişkinler de mutsuz, çocuklar da. Bir şeylerin değiştirilme zamanı çoktan gelmedi mi? Sağ lobun işlemesine bu kadar karşı olan eğitim sistemi sizce böyle mi kalmalı?

Çocuklara zihinlerinin iki lobunu da kullanmaları öğretilirse sorun çözülür. Hesap yapmaları gerektiğinde, yani ticarette ve iş yaşamında sol lob ne kadar gerekliyse hayatın tadını çıkarmak ve mutlu olmak için de sağ lob o kadar gereklidir. Sağ lob nihaidir, sol lob ise bir araç. Sol lobun, sağ loba hizmet etmesi gerekir. Amaç, mutlu olmaksa en önemli koşullardan biri budur.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !